Ana içeriğe atla

ZAMAN SAYILAR TIME NUMBERS

ZAMAN SAYI (TIME NUMBERS)

SAYI – ZAMAN

Pazartesi
Monday
Mandey
Salı
Tuesday
Tıyuzdey
Çarşamba
Wednesday
Vendzdey
Perşembe
Thursday
Törzdey
Cuma
Friday
Fraydey
Cumartesi
Saturday
Satırdey
Pazar
Sunday
Sandey
Ocak
January
Canuari
Şubat
February
Februari
Mart
March
Març
Nisan
April
Eyprıl
Mayıs
May
Mey
Haziran
June
Cun
Temmuz
July
Culay
Ağustos
August
Ogust
Eylül
September
Septembır
Ekim
October
Oktobır
Kasım
November
Novembır
Aralık
December
Disembır
İlkbahar
Spring
Spring
Yaz
Summer
Sammır
Sonbahar
Fall, autumn
Fol, oğtım
Kış
Winter
Wintır
1
One
Van
2
Two
Tu
3
Three
Tri
4
Four
For
5
Five
Fayv
6
Six
Siks
7
Seven
Sevın
8
Eight
Eyt
9
Nine
Nayn
10
Ten
Ten
11
Eleven
İlevın
12
Twelve
Tvelv
13
Thirteen
Törtiyn
14
Fourteen
Fortiyn
15
Fifteen
Fiftiyn
16
Sixteen
Sikstiyn
17
Seventeen
Sevıntiyn
18
Eighteen
Eytiyn
19
Nineteen
Nayntiyn
20
Twenty
Tventi
21
Twenty-one
Tventivan
30
Thirty
Törti
40
Forty
Forti
50
Fifty
Fifti
60
Sixty
Siksti
70
Seventy
Sevınti
80
Eighty
Eyti
90
Ninety
Naynti
100
Hundred
Handret
200
Twohundred
Tuhandret
300
Threehundred
Trihandret
400
Fourhundred
Forhandret
500
Fivehundred
Fayfhandret
600
Sixhundred
Sikshandret
1000
Thousand
Tauzent
1200
Onethousand twohundred
Vantauzent tuhandret
2000
Twothousand
Tutauzent
3000
Threethousand
Tritauzent
10.000
Tenthousand
Tentauzent
100.000
Onehundred thousand
Vanhandret tauzent
1.000.000
One million
Van milyın
1.000.000.000
One billion
Van bilyın
Birinci
First
Först
İkinci
Second
Sekınd
Üçüncü
Third
Törd
Dördüncü
Fourth
Fort
Beşinci
Fifth
Fift
Altıncı
Sixth
Sikst
Yedinci
Seventh
Sevent
Sekizinci
Eighth
Eyt
Dokuzuncu
Ninth
Nayt
Onuncu
Tenth
Tent
Saat kaç?
What time is it?
Vat taym iz it.
Saat dokuz
It’s nine o’clock.
İts nayn eklok
Dokuz buçuk
It’s half past nine.
İts half past nayn
Dokuzu çeyrek geçiyor.
It’s quarter past nine.
İts kuartır past nayn
Sekize yirmi var.
It’s twenty to eight.
İts tventi tu eyt.
Otobüs ne za-man kalkıyor?
When does the bus leave?
Vhen das dı bas liyv.
Saat onbir.
It’s eleven o’clock.
İts ileven eklok
Yarım saat sonra.
Half an hour later
Half ın auer leytır
İki saat önce.
Two hours ago
Tu auers leytır
Dörtten beşe kadar.
From four until five.
From for until fayv.
Öğleden sonra saat üçte.
Three o’clock in the afternoon.
Tri eklok in di aftırnuğn
İki saat içinde.
In two hours
İn tu auers
Sabah saat üçte.
Three o’clock in the morning
Tri eklok in dı morning
Öğleyin saat onikide.
Twelve o’clock at noon.
Tuvelv eklok et nuğn.
Akşam saat onsekiz otuzda.
Eighteen thirty in the evening
Eytiyn törti in dı ivening
Gece saat on bir otuz da.
Eleven thirty in the night
İleven törti in dı nayt
Dün
Yesterday
Yestırdey
Bugün
Today
Tudey
Yarın
Tomorrow
Tumarrov
Evvelki gün
The day before
Dı dey bifor
Ertesi gün
The day after
Dı dey aftır
Bu sabah
This morning
Dis morning
Yarın akşam
Tomorrow evening
Tımorov ivıning
Her gün
Every day
Evıri dey
Her hafta
Every week
Evıri viyk
Her ay
Every month
Evıri mants
Her yıl
Every year
Evıri yiyr
Her zaman
Every time
Evıri taym
Geçen gün
The day before
Dı dey befor
Geçen hafta
Last week
Last viyk
Geçen ay
Last month
Last mants
Geçen yıl
Last year
Last yiyr
Gelecek hafta
Next week
Nekst viyk
Gelecek ay
Next month
Nekst mants
Gelecek yıl
Next year
Nekst yiyr
İki günden beri
For two days
For tu deyz
İki gün önce
Two days before
Tu deyz bifor
İki gün sonra
Two days later
Tu deyz leyter
İki güne kadar
In two days
İn tu deyz
Tam zamanında
At the right time
Et dı rayt taym
Şimdi
Now
Nauv
Bazen
Sometimes
Somtayms
Yakında
Soon
Suğn
Eskiden
In the past
İn dı past
Bugün ayın kaçı?
What date is it?
Vhat deyt iz it?
Bugün ayın ondördü.
Today is the four-teen.
Tudey iz dı fortiynts
Yarın ayın kaçı?
What date is tomorrow?
Vhat deyt iz tımorov?
Yarın Nisan’ın onbeşi.
Tomorrow is April the fifteen
Tımorov iz the fiftiyns
Kaç yaşındasınız ?
How old are you?
Hav old ar yu?
Yirmi üç yaşındayım.
I’m 23 years old.
Aym tventitri yiyrs old.
Doğum tarihini nedir?
When’s your birthday?
Vhenz yur börsdey?
Yirmibir Eylül 1962.
It’s September 1962
İts septembır nantiyn sikstitu.
Ne zaman?
When?
Ven?
Ne kadar süre?
How long?
Hav long?
Hangi asırda?
When?
Ven?
Ne zaman?
At what moment?
Et vat momınt?
Onbeş gün
A fortnight
E fırtnayt.
Bir haftasonu
A weekend
E vikend.
Bir gün
One day
Van dey.
Birkaç gün
A few days
E fev deys.
Bir çok gün
Several days
Sevırılş deys.
Tatil boyunca
During the holidays
Duyring dı halideys.
Noel’de
At Christmas.
Et kıristmıs.
Yılbaşı
On new years day
On niuv yers dey.
Tatil günü
The day off
Dı dey ov.
Bayram günü
Public holiday
Pablik halidey.
Çalışma günü
Working day
Vörküng dey.
Yıldönümü / doğum günü
Anniversary / birthday
Univörsiri dey /  börtdey.
Bazen
Sometimes
Sam tayms.
Sık sık
Often
Ofın.
Bazen
Seldom / rarely
Seldım / rerıli
Her gün
Everyday
Evridey.
... de bir kez
Once a
Vanz e..
...de iki kez
Twice
Tıvays.
Asla
Never
Nevır.
Bir hafta
One week
Van vik.
Hangi gün?
What day?
Vat dey?
Bugün
Today
Tudey.
Yarın
Tomorrow
Tumarrov.
Dün
Yesterday
Yestırdey.
Ertesi gün
The day after tomorrow
Dı dey eftır.
Bir önceki gün
The day before
Dı dey bifor.
İki gün önce
Two days ago
Tu yirs ıgo.
Üç gün içinde
In three days
İn tri deys.
Geçen hafta
Last week
Lest vik
Gelecek hafta
Next weeknext / week for
Nekst viknekst/ vik for.
Onbeş gün boyunca
For a footlight
For e fut nayt.
Sabah
In the morning
İn dı morning.
Öğleden sonra
In the afternoon
İn dı eftırnun.
Akşam
In the evening
İn dı ivning.
Gece
At night
Et nayt.
Ay
A month
E mont.
Hangi ay?
What month?
Vat mont?
Bir yıl
One year
Van yiır.
Hangi sene
What is day ?
Vat iz dey?
Gelecek sene
Next year
Nekst yiır.
Geçen sene
Last year
Lest yiır.
Bin dokuz yüz doksan dokuz
Nineteen ninety nine
Naytin nayti nayn.
Kaç yaşındasınız?
How old are you?
Hav old ar yu?
Otuz / on yedi / yirmi beş / kırk üç / elli / yaşındayım
I am thirty  (years old) seventeen / twenty five / forty three / fifty years old
Aym törti, sevıntin / tüventifayf / fortitri / fifti yiırs old.
Ya siz
What about you
Vat ıbavyt yu?
O bin dokuz yüz atmış yılında doğdu
He / she was born in nineteen sixty
Hi vaz born in naytin siksti.
O kaç yaşında
How old is he/she
Hav old iz hi / şi
On altı yaşın-dan küçüklere yasak
Under sixteen not allowed
Andır sikstin nat ıllovd.
Saat
Time / hour
Taym / havur
Saat kaçta?
(at) What time?
Vat taym?
Oniki/öğlen
Twelve/noon
Tüvelf / nun.
Gece yarısı
Midnight
Midnayt.
Bir
One o’clock / a.m.
Van oklok / ey em.
On üç
One p.m.
Van piy em.
Sekiz buçuk
Eight thirty
Eyti törti.
Sekiz kırkbeş
Eight forty-five
Eyti forti fayf.
Dokuz
Nine a.m.
Nayn ey em.
Yirmi bir
Nine p.m.
Nayn piy em.
....e çeyrek var
Quarter to
Kuvartır tu..
....yi çeyrek geçiyor
Quarter past / fifteen
Kuvartır pest / fiftin
Bu sabah
This morning
Dis morning.
Bu öğleden sonra
This afternoon
Dis eftırnun.
Bu akşam
This evening
Dis ivning.
Bu gece
Tonight
Tu nayt.
Şafakta
At dawn
Et davn.
Akşam geç vakit
Late this evening
Leyt dis ivning.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

INGILIZCEDE BiLiNMESi GEREKEN FiiLLER TOP 100 VERBS IN ENGLISH

INGILIZCEDE BiLiNMESi GEREKEN FiiLLER TOP 100 VERBS IN ENGLISH ingilizcede bilmemiz gereken 100'e yakın filler verilmiştir.

Umarım öğrenirsiniz accept
allow
ask
believe
borrow
break
bring
buy
can/able
cancel
change
clean
comb
complain
cough
count
cut
dance
draw
drink
drive
eat
explain
fall
fill
find
finish
fit
fix
fly
forget
give
go
have
hear
hurt
know
learn
leave
listen
live
look
lose
make/do
need
open kabul etmek
izin vermek
sormak
inanmak
ödünç almak
kırmak
getirmek
satın almak
-ebilmek
iptal etmek
değiştirmek
temizlemek
taramak
şikayet etmek
öksürmek
saymak
kesmek
dans etmek
çizmek
içmek
sürmek
yemek
açıklamak
düşmek
doldurmak
bulmak
bitirmek
uymak, uygun olmak
sabitleştirmek, onarmak
uçmak
unutmak
vermek
gitmek
sahip olmak
işitmek
incitmek, incinmek
bilmek
öğrenmek
terk etmek
dinlemek
yaşamak
bakmak
kaybetmek
yapmak
ihtiyacı olmak
açmak
close/shut
organise
pay
play
put
rain
read
reply
run
say
see
sell
send
sign
sing
sit
sleep
smoke
speak
spell
spend
stand

INGILIZCEDE TEMEL SORULAR - PRATİK İNGİLİZCE

INGILIZCEDE TEMEL SORULAR - PRATİK İNGİLİZCE
What?Ne?Who?Kim?Why?Niçin? When?Nerede?When?Ne zaman?How?Nasıl?Which?Hangisi?How many?Kaç tane?How much?Ne kadar?How far ...?Ne kadar uzakta?How long ...?Ne kadar zamanda?What can I do?Ne yapabilirm?Where can I find ....?Nerede .... bulabilirim?Where can Iget .... ?Nerede .... alabilirim?What's the matter?Sorun nedir?What would you like?Ne istiyorsunuz? Can you jelp me?Bana yardım edebilir misiniz? Can I help you?Size yardım edebilir miyim? Do you have ....?Sizde .... var mı? Can you show me ....?Bana ..... gösterebilir misiniz?
http://ingilizcekursu-tr.blogspot.com/

ingilizce Bankası

İngilizce Ders Anlatımı
http://ingilizcekursu-tr.blogspot.com/2015/01/ingilizce-bankas.html
ingilizce soru bankası, ing bankası, bank ingilizce, bank ingilizce ne demek, banka ingilizce sınav soruları, ingilizce sınav soruları, ingilizce bedava eğitim Günümüzde internetin sağladığı imkanlar sayesinde birçok farklı alanda eğitici kaynağa kolayca ulaşabilmek mümkün. Bu kaynaklar arasında İngilizce ders anlatımıyapmakta olan ve kolay bir şekilde kendi kendinize İngilizce öğrenmenize yardımcı olabilecek kaynaklar da yer almaktadır. Eğer hiç İngilizce bilmiyorsanız ya da temel bir eğitiminiz varsa ve İngilizce seviyenizi daha da ilerletmek istiyorsanız, kursa gitmenize gerek kalmadan sizler için özel olarak hazırladığımız İngilizce ders anlatımıkaynaklarından yararlanabilir ve boş vakitlerinizde kolay bir şekilde İngilizceöğrenebilirsiniz. Kaynaklarımız sayesinde kendi kendinize kolayca İngilizce öğrenebilir ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilir, İngilizce gramer ve kelime bilgilerinizi …